Ogłoszenie o ofercie na zakup agregatu prądotwórczego

Szpital Pucki Sp. z o.o. w Pucku zaprasza do składania ofert na zakup agregatu prądotwórczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE


Szpital Pucki Sp. z o.o. w Pucku zaprasza do składania ofert na zakup agregatu prądotwórczego.  

 

Agregat prądotwórczy Wola 125kVA/100kW typu 25ZPP16H6

rok produkcji 1973  nr. fabryczny 1804

 


Agregat prądotwórczy Wola 125kVA/100kW typu 25ZPP16H6.

Sprawny, serwisowany po generalnym przeglądzie, wymianie zbiornika paliwa i materiałów eksploatacyjnych.

 

Wyposażenie:

- szafka automatycznego rozruchu,

- akumulatory rozruchowe,

- podgrzewacz silnika w czasie postoju,

- tłumik spalin

 

Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,

2. datę sporządzenia oferty,

3. proponowaną cenę nabycia,

4. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży oraz, że w związku z tym nie wnosi i wnosił nie będzie wobec sprzedającego żadnych roszczeń.

5. oświadczenie, że oferent zbierze urządzenie na własny koszt.

Oferty należy składać w terminie do godz. 12:00 dnia 28 marca 2018 roku na adres: Szpital Pucki Sp. z o.o.,

84-100 Puck , ul. 1 Maja 13A, z dopiskiem „Oferta na zakup agregatu”, pocztą, faxem (58) 673-08-46 lub e-mailem zamowieniapubliczne@wp.pl

 

Szpital Pucki Sp. z o.o. w Pucku zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia.

 

Osoba uprawniona do kontaktów i udzielania wyjaśnień: Marian Boczyński – tel. 512 418 716

 

Puck, dnia 14 marca 2018 r.