SZP/01/06/2017 - Wykonanie przebudowy dwustronnego zasilania budynku realizowanego przez rozdzielnię SZR

Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy dwustronnego zasilania budynku realizowanego przez rozdzielnię SZR, w pomieszczeniu wskazanym przez inwestora

Data umieszcznie 1.06.2017

 

Zapytanie ofertowe (wraz z załącznikami) na wykonanie przebudowy dwustronnego zasilania budynku realizowanego przez rozdzielnię SZR, w pomieszczeniu wskazanym przez inwestora  - SZP/01/06/2017


Protokół z otwarcia ofert