ZO/12/2018 - dostawa wraz z montażem urządzenia UPS

Zapytanie ofertowe - dostawa wraz z montażem urządzenia UPS podtrzymującego prace tomografu komputerowego podczas awarii zasilania

Dostawa wraz z montażem urządzenia UPS podtrzymującego prace tomografu komputerowego podczas awarii zasilania

Formularz oferty w wersji edytowalnej

 

Pytania i odpowiedzi

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia